Maxis Girişim Sermayesi Portföy Yönetimi A.Ş. Arya Girişim Sermayesi Yatırım Fonu

 • Özet Fon Bilgileri
 • Fon Yatırım Stratejisi
 • Fon, kurucularından veya girişim şirketinin faaliyetlerinde belirleyici rol oynayan kilit üst düzey personelden en az birinin kadın olduğu girişimler başta olmak üzere, mobilite, yaşam bilimleri, fem-tech, wealth-tech sektörlerinde faaliyet gösterenler olmak üzere iyi bir kurucu ekibe sahip olan, yüksek büyüme potansiyeli bulunan, rekabette ayrışabilecek ve çıkış imkanları öngörülebilir girişim şirketlerine yatırım yapmak suretiyle orta ve uzun vadeli değer yaratılarak getiri elde etmeyi amaçlamaktadır.
 • Fon Yatırım Komitesi
 • Özgür Temel, Cansel Nuray Aksoy, Selami Düz, Barış Karakullukçu Özenoğlu, Ahu Serter, Özlem Tümer Eke, Sanem Tatlıdil Özal ve Efsane Çam
 • Fon Kodu MGF
 • Fon ISIN Kodu TRYMAXS00071
 • Fon İlk İhraç Tarihi 29.12.2022
 • Fon Müdürü Mehmet Emin Mutlu
 • Fon Portföy Yöneticisi¹ Çağla Şekeroğlu
 • Fon Para Birimi TL
 • Fon Toplam Değeri² 242.681.741,77
 • Fon Yönetim Ücreti Yıllık %2.5 (Fon Çekilen Taahhüdü Üzerinden)
 • Fon Süresi 10 Yıl (+2 Yıl)
 • Saklama Kuruluşu T. İş Bankası A.Ş.
 • Bağımsız Denetim Kuruluşu PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.
 • KAP Bağlantısı tıklayınız
 • ¹Fonun girişim sermayesi yatırımlarının dışında kalan portföyünün yönetiminden sorumludur.
 • ²Fon Toplam Değeri günlük olarak hesaplanmakta olup, yukarıdaki tabloda bir önceki ayın son işgünü itibarıyla oluşan Fon Toplam Değeri bilgisi yer almaktadır. Fon Pay Değeri, Fon Toplam Değerinin pay sayısına bölünmesiyle elde edilir. Fon fiyatı günlük olarak hesaplanmakta ve yatırımcılarla paylaşılmaktadır. Fon yatırımcıları ayrıca, MKK (Merkezi Kayıt Kuruluşu) nezdinde ve bireysel saklama hesaplarında da fon katılım paylarını takip edebilmektedir.

Fon Bilgilendirme Dokümanları

İç Tüzük
İhraç Belgesi
Finansal Raporlar

Kap bağlantısı için tıklayınız.