Maxis Girişim Sermayesi Portföy Yönetimi A.Ş. E-Ticaret Girişim Sermayesi Yatırım Fonu

 • Özet Fon Bilgileri
 • Fon Yatırım Stratejisi
 • Fonun girişim şirketi yatırımı yalnızca DSM Grup Danışmanlık İletişim ve Satış Ticaret A.Ş. (“Trendyol”) hisseleridir.
 • Fon Yatırım Komitesi
 • Özgür Temel, Cansel Nuray Aksoy, Selami Düz, Uğur Özker, Mehmet Emin Paksoy ve Evrim Kaşlıoğlu
 • Fon Kodu MAE
 • Fon ISIN Kodu TRYMAXS00048
 • Fon İlk İhraç Tarihi 25.11.2021
 • Fon Müdürü Mehmet Emin Mutlu
 • Fon Portföy Yöneticisi¹ Çağla Şekeroğlu
 • Fon Para Birimi TL
 • Fon Toplam Değeri² 1.214.933.926,96
 • Fon Yönetim Ücreti Yıllık %0,33933 (Fon Toplam Taahhüdü Üzerinden)
 • Fon Süresi 10 Yıl (+2 Yıl)
 • Saklama Kuruluşu T. İş Bankası A.Ş.
 • Bağımsız Denetim Kuruluşu PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.
 • KAP Bağlantısı tıklayınız
 • ¹Fonun girişim sermayesi yatırımlarının dışında kalan portföyünün yönetiminden sorumludur.
 • ²Fon Toplam Değeri günlük olarak hesaplanmakta olup, yukarıdaki tabloda bir önceki ayın son işgünü itibarıyla oluşan Fon Toplam Değeri bilgisi yer almaktadır. Fon Pay Değeri, Fon Toplam Değerinin pay sayısına bölünmesiyle elde edilir. Fon fiyatı günlük olarak hesaplanmakta ve yatırımcılarla paylaşılmaktadır. Fon yatırımcıları ayrıca, MKK (Merkezi Kayıt Kuruluşu) nezdinde ve bireysel saklama hesaplarında da fon katılım paylarını takip edebilmektedir.

Fon Bilgilendirme Dokümanları

İç Tüzük
İhraç Belgesi
Finansal Raporlar

Kap bağlantısı için tıklayınız.