Maxis Girişim Sermayesi Portföy Yönetimi A.Ş. Founder One Girişim Sermayesi Yatırım Fonu

 • Özet Fon Bilgileri
 • Fon Yatırım Stratejisi
 • Fon, Türkiye’nin gelişmiş ülke olma yolundaki dönüşümünü girişimcilikle hızlandırmak vizyonu ve Türkiye’de girişimcilik kültürünü oluşturmak ve yaygınlaştırmak misyonu ile paralel olacak şekilde toplum veya çevre üzerinde sürdürülebilir olumlu etki yaratacak ve ölçülebilir etki hedefleri olan girişimlere (etki yatırımları) yatırım yaparak, elde edilen getiriyi eko sistem ile yeniden paylaşan bir yapı oluşturmak suretiyle orta ve uzun vadeli değer yaratmayı hedeflemektedir. Bu doğrultuda Fonun, içinde teknoloji barındıran etki girişimlerine yatırım yapması planlanmıştır.
 • Fon Yatırım Komitesi
 • Özgür Temel, Cansel Nuray Aksoy, Selami Düz, Barış Karakullukçu Özenoğlu, Sina Afra, Ali Şahin, Mehru Aygül, Faruk Eczacıbaşı, Galya Molinas, Cem Leon Menase ve Cihan Özsönmez
 • Fon Kodu MPA
 • Fon ISIN Kodu TRYMAXS00055
 • Fon İlk İhraç Tarihi 31.08.2022
 • Fon Müdürü Mehmet Emin Mutlu
 • Fon Portföy Yöneticisi¹ Çağla Şekeroğlu
 • Fon Para Birimi TL
 • Fon Toplam Değeri² 138.086.805,16
 • Fon Yönetim Ücreti Yıllık %4,1068 (Fon Toplam Taahhüdü Üzerinden)
 • Fon Süresi 10 Yıl (+2 Yıl)
 • Saklama Kuruluşu T. İş Bankası A.Ş.
 • Bağımsız Denetim Kuruluşu PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.
 • KAP Bağlantısı tıklayınız
 • ¹Fonun girişim sermayesi yatırımlarının dışında kalan portföyünün yönetiminden sorumludur.
 • ²Fon Toplam Değeri günlük olarak hesaplanmakta olup, yukarıdaki tabloda bir önceki ayın son işgünü itibarıyla oluşan Fon Toplam Değeri bilgisi yer almaktadır. Fon Pay Değeri, Fon Toplam Değerinin pay sayısına bölünmesiyle elde edilir. Fon fiyatı günlük olarak hesaplanmakta ve yatırımcılarla paylaşılmaktadır. Fon yatırımcıları ayrıca, MKK (Merkezi Kayıt Kuruluşu) nezdinde ve bireysel saklama hesaplarında da fon katılım paylarını takip edebilmektedir.

Fon Bilgilendirme Dokümanları

İç Tüzük
İhraç Belgesi
Finansal Raporlar

Kap bağlantısı için tıklayınız.