Maxis Girişim Sermayesi Portföy Yönetimi A.Ş. Yenilikçi Girişim Sermayesi Yatırım Fonu

Maxis Girişim Sermayesi Portföy Yönetimi A.Ş. Yenilikçi Girişim Sermayesi Yatırım Fonu yurt içi ve yurt dışı büyüme potansiyeli yüksek olan, erken ve ileri aşama büyüme ve köprü finansmanı evrelerinde yatırım arayan girişimler öncelikli olmak üzere, teknolojinin geliştirilmesi suretiyle gelecek vaat eden şirketlere yatırım yapmayı hedeflemektedir. Mevcut düzenlemeler ışığında şirketlere sermaye, borç/sermaye karması şeklinde yapılandırılmış finansman veya borçlanma araçlarına yatırım yapılması mümkündür. Girişim başına bir veya birden fazla fazda yatırım yapılarak makul risk seviyesinde getiri potansiyeli yüksek bir yatırım portföyü oluşturulması hedeflemektedir.