Maxis Girişim Sermayesi Portföy Yönetimi A.Ş. Yenilikçi Girişim Sermayesi Yatırım Fonu

Maxis Girişim Sermayesi Portföy Yönetimi A.Ş. Yenilikçi Girişim Sermayesi Yatırım Fonu yurt içi ve yurt dışı büyüme potansiyeli yüksek olan, erken ve ileri aşama büyüme ve köprü finansmanı evrelerinde yatırım arayan girişimler öncelikli olmak üzere, teknolojinin geliştirilmesi suretiyle gelecek vaat eden şirketlere yatırım yapmayı hedeflemektedir. Mevcut düzenlemeler ışığında şirketlere sermaye, borç/sermaye karması şeklinde yapılandırılmış finansman veya borçlanma araçlarına yatırım yapılması mümkündür. Girişim başına bir veya birden fazla fazda yatırım yapılarak makul risk seviyesinde getiri potansiyeli yüksek bir yatırım portföyü oluşturulması hedeflemektedir.

 • Özet Fon Bilgileri
 • Fon Yatırım Stratejisi
 • Fon, yurt içi ve yurt dışı büyüme potansiyeli yüksek olan, erken ve ileri aşama büyüme ve köprü finansmanı evrelerinde yatırım arayan, teknolojinin geliştirilmesi suretiyle gelecek vaat eden, kendini kanıtlamış ürünü veya iş planı ile bölgesel pazara hitap eden veya geliştirdiği ürün, servis veya yenilik ile dünya çapında önemli potansiyeli olan girişimlere, mevzuat uyarınca izin verilen herhangi bir yolla (sermaye, borçlanma araçlarına yatırım, borç sermaye karması şeklinde yapılandırılmış finansman gibi) yatırım yapabilecektir.
 • Fon Yatırım Komitesi
 • Özgür Temel, Cansel Nuray Aksoy, Selami Düz, Yalçın Sezen, Sezgin Lüle, İbrahim Erkan Yağcıoğlu ve Barış Karakullukçu Özenoğlu
 • Fon Kodu MGS
 • Fon ISIN Kodu TRYMAXS00014
 • Fon İlk İhraç Tarihi 01.04.2019
 • Fon Müdürü Mehmet Emin Mutlu
 • Fon Portföy Yöneticisi¹ Çağla Şekeroğlu
 • Fon Para Birimi TL
 • Fon Toplam Değeri² 383.757.168,06
 • Fon Yönetim Ücreti %2 (Fon Toplam Taahhüdü Üzerinden)
 • Fon Süresi 10 Yıl (+2 Yıl)
 • Saklama Kuruluşu T. İş Bankası A.Ş.
 • Bağımsız Denetim Kuruluşu PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.
 • KAP Bağlantısı tıklayınız
 • ¹Fonun girişim sermayesi yatırımlarının dışında kalan portföyünün yönetiminden sorumludur.
 • ²Fon Toplam Değeri günlük olarak hesaplanmakta olup, yukarıdaki tabloda bir önceki ayın son işgünü itibarıyla oluşan Fon Toplam Değeri bilgisi yer almaktadır. Fon Pay Değeri, Fon Toplam Değerinin pay sayısına bölünmesiyle elde edilir. Fon fiyatı günlük olarak hesaplanmakta ve yatırımcılarla paylaşılmaktadır. Fon yatırımcıları ayrıca, MKK (Merkezi Kayıt Kuruluşu) nezdinde ve bireysel saklama hesaplarında da fon katılım paylarını takip edebilmektedir.

Fon Bilgilendirme Dokümanları

İç Tüzük
İhraç Belgesi
Finansal Raporlar

Kap bağlantısı için tıklayınız.