Maxis Girişim Sermayesi Portföy Yönetimi A.Ş. Atlas Büyüme Sermayesi Girişim Sermayesi Yatırım Fonu

 • Özet Fon Bilgileri
 • Fon Yatırım Stratejisi
 • Fon, gelir üretebilme ve büyüme potansiyeline sahip olan şirketleri yatırım odağına almak suretiyle, başta endüstri, teknoloji, sağlık, hizmetler, tüketim ve enerji sektörlerinde faaliyet gösteren şirketlere girişim sermayesi yatırımları yaparak uzun vadeli değer yaratmayı hedeflemektedir.
 • Fon Yatırım Komitesi
 • Riza İ. Kutlusoy, A. Murat Özgen, Selami Düz, Koray Doğançay, Barış Karakullukçu Özenoğlu, Fatih Gören, Hasan Hepkaya
 • Fon Kodu MGR
 • Fon ISIN Kodu TRYMAXS00030
 • Fon İlk İhraç Tarihi 24.08.2021
 • Fon Müdürü Mehmet Emin Mutlu
 • Fon Portföy Yöneticisi¹ Çağla Şekeroğlu
 • Fon Para Birimi TL
 • Fon Toplam Değeri² 796.373.268,37
 • Fon Yönetim Ücreti %2 (Fon Toplam Taahhüdü Üzerinden)
 • Fon Süresi 10 Yıl (+2 Yıl)
 • Saklama Kuruluşu T. İş Bankası A.Ş.
 • Bağımsız Denetim Kuruluşu Güney Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş.
 • KAP Bağlantısı tıklayınız
 • ¹Fonun girişim sermayesi yatırımlarının dışında kalan portföyünün yönetiminden sorumludur.
 • ²Fon Toplam Değeri günlük olarak hesaplanmakta olup, yukarıdaki tabloda bir önceki ayın son işgünü itibarıyla oluşan Fon Toplam Değeri bilgisi yer almaktadır. Fon Pay Değeri, Fon Toplam Değerinin pay sayısına bölünmesiyle elde edilir. Fon fiyatı günlük olarak hesaplanmakta ve yatırımcılarla paylaşılmaktadır. Fon yatırımcıları ayrıca, MKK (Merkezi Kayıt Kuruluşu) nezdinde ve bireysel saklama hesaplarında da fon katılım paylarını takip edebilmektedir.

Fon Bilgilendirme Dokümanları

İç Tüzük
İhraç Belgesi
Finansal Raporlar

Kap bağlantısı için tıklayınız.