Şirket Profili

Maxis Girişim Sermayesi Portföy Yönetimi A.Ş. (“Maxis”), ülkemizde girişim sermayesi faaliyetlerinde dünya standartlarına uygun yeni imkanlar sunan mevzuat düzenlemeleri ışığında 2017 Kasım ayında kurulmuştur. Maxis, SPK’nın Girişim Sermayesi Yatırım Fonlarına İlişkin Esaslar Tebliği kapsamında girişim sermayesi yatırımlarına ilgi duyan uzun vadeli perspektife sahip nitelikli yatırımcılarla büyüme vadeden girişim şirketlerinin sermaye ihtiyaçlarını buluşturan girişim sermayesi yatırım fonları kuracak ve yönetecektir. Maxis, dünyada yaygın olan girişim sermayesi yatırım fonları modelinin Türkiye’de farklı yatırım temalarında başarılı uygulama örneklerini gerçekleştirmek suretiyle yatırımcıların aldıkları riske uygun getiri beklentilerine cevap vermeyi ve girişim şirketlerinin sürdürülebilir hızlı büyümesine ve kurumsallaşmasına sağlayacağı yönetim katkısı ile kalıcı değer oluşturmayı hedeflemektedir. Bu süreçte yatırım fırsatları, Türkiye’nin önde gelen girişim sermayesi şirketleri ile kurulacak yakın işbirliklerinden de yararlanılarak değerlendirilecektir.

Şirketin faaliyeti kapsamında kurulacak ve yönetilecek girişim sermayesi yatırım fonları, uzun vadeli yatırım perspektifine sahip nitelikli yatırımcılardan toplanan paralarla, pay sahipleri hesabına girişim şirketleri veya SPK tarafından belirlenmiş girişim sermayesi nitelikli diğer varlıkları edinerek oluşturulan portföyü işletmek amacıyla süreli olarak kurulan ve tüzel kişiliği bulunmayan malvarlığı olarak tanımlanmaktadır. Uzun vadeli bir sermaye yatırımı türü olarak dünyada önemli bir ağırlığı bulunan, Türkiye’de ise 2000’li yıllardan itibaren gelişmeye başlayan girişim sermayesi, stratejik planlama kapsamında; şirketlere yatırım yapılması, şirketlerin büyümelerine ve kurumsal gelişimlerine katkı sağlanması ve hedeflenen süre sonunda şirketlerin elden çıkartılması suretiyle kar elde edilmesini amaçlar. Diğer yatırım türlerine göre risklerin daha yüksek olduğu girişim sermayesi yatırım fonlarının getiri beklentileri de yüksektir. Dünyada girişim sermayesi yatırım fonlarının süresi genellikle 10 yıl olarak belirlenmektedir.