Maxis Girişim Sermayesi Portföy Yönetimi A.Ş. T-Fon Girişim Sermayesi Yatırım Fonu

 • Özet Fon Bilgileri
 • Fon Yatırım Stratejisi
 • Fon, başta teknoloji, tarım, gıda, üretim ve hizmet sektörlerinde faaliyet gösterenler olmak üzere faaliyet karı olan, yüksek büyüme potansiyeli bulunan, rekabette ayrışabilecek ve çıkış imkanları öngörülebilir KOBİ nitelikli şirketlere yatırım yapmak suretiyle orta ve uzun vadeli değer yaratılarak getiri elde etmeyi amaçlamaktadır.
 • Fon Yatırım Komitesi
 • Özgür Temel, Cansel Nuray Aksoy, Selami Düz, Ali Avcı, Orhan Turan ve Mehmet Salih Özen
 • Fon Kodu MAT
 • Fon ISIN Kodu TRYMAXS00063
 • Fon İlk İhraç Tarihi 28.12.2022
 • Fon Müdürü Mehmet Emin Mutlu
 • Fon Portföy Yöneticisi¹ Çağla Şekeroğlu
 • Fon Para Birimi TL
 • Fon Toplam Değeri² 75.191.272,36
 • Fon Yönetim Ücreti Yıllık %1.25 (Fon Toplam Taahhüdü Üzerinden)
 • Fon Süresi 10 Yıl (+2 Yıl)
 • Saklama Kuruluşu T. İş Bankası A.Ş.
 • Bağımsız Denetim Kuruluşu PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.
 • KAP Bağlantısı tıklayınız
 • ¹Fonun girişim sermayesi yatırımlarının dışında kalan portföyünün yönetiminden sorumludur.
 • ²Fon Toplam Değeri günlük olarak hesaplanmakta olup, yukarıdaki tabloda bir önceki ayın son işgünü itibarıyla oluşan Fon Toplam Değeri bilgisi yer almaktadır. Fon Pay Değeri, Fon Toplam Değerinin pay sayısına bölünmesiyle elde edilir. Fon fiyatı günlük olarak hesaplanmakta ve yatırımcılarla paylaşılmaktadır. Fon yatırımcıları ayrıca, MKK (Merkezi Kayıt Kuruluşu) nezdinde ve bireysel saklama hesaplarında da fon katılım paylarını takip edebilmektedir.

Fon Bilgilendirme Dokümanları

İç Tüzük
İhraç Belgesi
Finansal Raporlar

Kap bağlantısı için tıklayınız.