Maxis Girişim Sermayesi Portföy Yönetimi A.Ş. TSKB Girişim Sermayesi Yatırım Fonu

 • Özet Fon Bilgileri
 • Fon Yatırım Stratejisi
 • Fon, sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde girişim sermayesi yatırımı olarak başta enerji, teknoloji, gıda, üretim, tarım ve hizmet sektörlerinde faaliyet gösterenler olmak üzere, yüksek büyüme potansiyeli bulunan, rekabette ayrışabilecek ve çıkış imkanları öngörülebilir şirketlere yatırım yapmak sureti ile orta ve uzun vadeli değer yaratılarak getiri elde etmeyi amaçlamaktadır. Fon’un yatırım odağına giren şirketlerin temel özellikleri arasında gelir üretebilme ve büyüme potansiyeline sahip olmaları veya yeniden yapılandırmaya ihtiyaç duymaları bulunmaktadır. Fon, şirketlere büyüme sermayesi, satın alma veya yeniden yapılandırma amacıyla yatırım yapabilir.
 • Fon Yatırım Komitesi
 • Özgür Temel, Cansel Nuray Aksoy, Selami Düz, Hasan Hepkaya, Poyraz Koğacıoğlu, Hüseyin Gürel ve Tolga Çember
 • Fon Kodu MGK
 • Fon ISIN Kodu TRYMAXS00105
 • Fon İlk İhraç Tarihi 22.12.2023
 • Fon Müdürü Mehmet Emin Mutlu
 • Fon Portföy Yöneticisi¹ Çağla Şekeroğlu
 • Fon Para Birimi TL
 • Fon Toplam Değeri² 118.782.196,93
 • Fon Yönetim Ücreti Yıllık %1,25 (Fon Toplam Değeri Üzerinden)
 • Fon Süresi 10 Yıl (+2 Yıl)
 • Saklama Kuruluşu Türkiye İş Bankası A.Ş.
 • Bağımsız Denetim Kuruluşu PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.
 • KAP Bağlantısı tıklayınız
 • ¹Fonun girişim sermayesi yatırımlarının dışında kalan portföyünün yönetiminden sorumludur.
 • ²Fonun toplam değeri rakamı çeyrek dönem sonlarında çıkan rakamı içerir.

Fon Bilgilendirme Dokümanları

İç Tüzük
İhraç Belgesi
Finansal Raporlar

Kap bağlantısı için tıklayınız.