Fonlarımız

Girişim Sermayesi Yatırım Fonu, nitelikli yatırımcılardan katılma payları karşılığında toplanan paralarla, pay sahipleri hesabına inançlı mülkiyet esaslarına göre Sermaye Piyasası Kurulu tarafından belirlenmiş varlık ve işlemlerden oluşan portföyü işletmek amacıyla portföy yönetim şirketleri ve girişim sermayesi portföy yönetim şirketleri tarafından süreli olarak kurulan ve tüzel kişiliği bulunmayan malvarlığıdır.

> Maxis Girişim Sermayesi Portföy Yönetimi A.Ş. Yenilikçi Girişim Sermayesi Yatırım Fonu

> Maxis Girişim Sermayesi Portföy Yönetimi A.Ş. Temiz Enerji Girişim Sermayesi Yatırım Fonu

> Maxis Girişim Sermayesi Portföy Yönetimi A.Ş. Atlas Büyüme Sermayesi Girişim Sermayesi Yatırım Fonu

> Maxis Girişim Sermayesi Portföy Yönetimi A.Ş. E-Ticaret Girişim Sermayesi Yatırım Fonu

> Maxis Girişim Sermayesi Portföy Yönetimi A.Ş. Founder One Girişim Sermayesi Yatırım Fonu

> Maxis Girişim Sermayesi Portföy Yönetimi A.Ş. T-Fon Girişim Sermayesi Yatırım Fonu

> Maxis Girişim Sermayesi Portföy Yönetimi A.Ş. Arya Girişim Sermayesi Yatırım Fonu